Planteikning av Bryne kunstforening. Galleriet har eit fleksibelt veggystem kor innervplatene kan skifte plass. 

Ved store utstillingar kan kunstforeininga òg disponera Andreas Bøe-galleriet i 2. etasje, Bryne mølle. Dette galleriet har mest same planløysing.