Om nettstedet

Nettstedet er utviklet i tråd med standard for tilgjengelige nettsider. Det kan imidlertid være kodefeil som fører til avvik i forhold til standarden